Categories
My Links
San
vilabezkrila | 26 Avgust, 2015 12:50


Imala sam san.
Jednu kućicu u cveću,
Dovoljno za sreću.
Dečice par,
Od boga dar.
I ljubav jednu,
za ceo vek.
Al djavo reče:
„Ček, ček“
I uništi mi san.
Kućica oronula
U korov zarasla.
Ljubav je moja
Drugu ljubav našla.
Ostaše dečice par
Od Boga dar.
Imala sam san,
San koji beše
Stvarnost na tren.
Za život jedan
Dosta sasvim.
Dobijaš i gubiš
Pomiri se s tim.
Odavno više ne sanjam,
Nit želje srca ganjam.
Davni san tek je bleda sen
Odavno već zaboravljen.
Tek ponekad mi želja dušu dirne.
U leto kad žita zriju,
Kad mirisni vetar pirne
Kad mi se sećanja davna u dušu zariju.
D. K. B. 
'Vilabezkrila'
 #